Plantsortiment

 

Trädslag

 Ålder

Kruktyp

Gran 1 år Sideslit 50
2 år Starpot 90
Tall 1 år Sideslit 50
  2 år Starpot 90
 
Contorta 1 år Sideslit 50
  2 år Starpot 90 
Rysk lärk 1 år Sideslit 50
  2 år Starpot 90
Vårtbjörk 1 år Hiko V150
Glasbjörk 1 år Hiko V150
Masurbjörk 1 år Hiko V150
 Svartgran, Picea mariana  1 år  Sideslit 50

 Vi har även specialplantor som främst odlas efter beställning. Bland annat:

Klippgran      Abies lasseocarpa        
Klibbal Alnus Glutinosa
Douglasgran     Pseudotsuga menziesii  
Jättethuja Thuja plicata

IMG_0532